użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
XIX Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka
Grupa B (do lat 10)
,
Szkoła Podstawowa Nr 12, Gliwice ul. Kopernika 63 (os. Kopernik)
03.06.2017
Tempo gry: P'15

Serwis

REGULAMIN

XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

1. CEL TURNIEJU

• umożliwienie kontaktów dzieci i młodzieży

• promocja Miasta Gliwice, Województwa Ślaskiego

• popularyzacja sportu szachowego w Gliwicach

• wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników

2. TERMIN, MIEJSCE

Zawody odbęda się w dniu 04 czerwca 2016r.

Miejscem rozgrywek jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach / Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kopernika 63 (osiedle Kopernik).

3. ORGANIZATOR

• Sekcja Szachowa Klubu Środowiskowego AZS Politechniki Ślaskiej w Gliwicach

4. WSPÓŁORGANIZATORZY

• Samorzad Miasta Gliwice

• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach / Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mikołaja Kopernika

• Rada Osiedlowa Kopernik

5. UCZESTNICTWO

5.1 Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie), a także na wprowadzenie ich do systemów informatycznych w ramach realizacji zadania (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z pózn. zm.).

5.2 Prawo do gry maja zawodnicy i zawodniczki spełniajacy warunki ustalone w Komunikacie Organizacyjnym stanowiacym załacznik do niniejszego regulaminu.

5.3 Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawa techniczna legitymacji szkolnej lub szachowej

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne zawodników dokonuja: przedszkola, szkoły, kluby, opiekunowie, rodzice na kartach startowych.

7. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Rozgrywki przeprowadzone zostana systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w ciagu 1 dnia w 4 grupach wiekowych:

Grupa A (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2008 i młodsi (do lat 8)

Grupa B (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2006 i młodsi (do lat 10)

Grupa C (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2003 i młodsi (do lat 13)

Grupa D (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2000 i młodsi (do lat 16)

Tempo gry - 15 minut na partię dla każdego zawodnika

Program zawodów:

godz. 930 - odprawa techniczna

godz. 945 - otwarcie turnieju

godz. 1000 ÷1530 - rundy I-IX

godz. 1600 - zakończenie zawodów, wręczenie nagród

Dziewczęta i chłopcy będa grać razem w swoich grupach wiekowych, ale klasyfikacja końcowa będzie osobna. W razie małej ilosci zgłoszeń dopuszcza się rozegranie turnieju systemem kołowym.

W przypadku niskiej frekwencji w grupie, nie należy łaczyć turniejów z różnych grup wiekowych

8. OCENA WYNIKÓW

8.1 O kolejnosci miejsc w turnieju decyduje ilosć punktów zdobyta przez zawodnika.

8.2 W przypadku zdobycia równej ilosci punktów przez dwóch lub więcej zawodników o miejscu decyduja

kolejno:

w turnieju szwajcarskim

a) wartosciowanie srednie Buchholza

b) wartosciowanie pełne Buchholza

c) liczba zwycięstw

d) progresja

e) wynik bezposredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami

f) sredni ranking krajowy przeciwników

w turnieju kołowym

a) punktacja Sonnenborna - Bergera

b) rozszerzony system Koyi

c) liczba zwycięstw

d) wynik bezposredniej partii

8.3 W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów Sędzia Główny zarzadza

dogrywkę - P\'10, P\'5

9. NAGRODY

• za miejsca 1¸3 poszczególnych grup (osobno dziewczęta i chłopcy): puchary, medale, dyplomy

• 50 % uczestników (osobno dziewczęta i chłopcy) otrzymuje nagrody rzeczowe w każdej grupie wiekowej

• nagroda rzeczowa, dyplom dla najmłodszej uczestniczki i najmłodszego uczestnika

• poczęstunek dla wszystkich uczestników

10. SĘDZIOWANIE

10.1 Zawody prowadzi sędzia główny i sędziowie rundowi.

10.2 Od decyzji sędziego rundowego przysługuje zawodnikowi prawo odwołania się do Sędziego Głównego

w terminie przed kolejna runda.

10.3 Decyzje Sędziego Głównego w czasie zawodów sa ostateczne.

11. SPRAWY WYCHOWAWCZE

11.1 Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja szkoleniowcy, opiekunowie, rodzice

11.2 W trakcie partii zawodnicy nie moga kontaktować się z trenerami, opiekunami, rodzicami.

W przypadku naruszenia dyscypliny Sędzia Główny, Organizator może ukarać zawodnika

orzekajac jego przegrana i wykluczyć zawodnika z turnieju.

12. USTALENIA KOŃCOWE

12.1 W zawodach obowiazuja przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach

12.2 Za zdolnosć zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujacy swoja reprezentację, rodzic.

12.3 Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

ORGANIZATORZY


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Śląskie

Herb
WZSzach Śląski Związek SzachowyBaza zawodników

...to zbiór aktywnych szachistów z całej Polski pozwalający na przeglądanie ich statystyk rankingowych, debiutowych czy turniejowych

baza klubów, szukaj gracza

Kącik cytatów

"Końcówki pionkowe są w szachach tym, czym wbicie piłki do dołka w golfie."

~Cecil Purdy

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2018

Polityka prywatnści · Polityka plików cookies