użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
Turniej Mistrzów XXII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej - Dziewczęta do lat 8,
Białystok
20.05.2017
Tempo gry: 10' + 5'' na ruch

Serwis

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXII EDYCJI

SZACHOWEJ BIAŁOSTOCKIEJ LIGI SZKOLNEJ

 

I.      Cel zawodów:

·        Popularyzacja szachów wsród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie umiejętnosci gry.

·        Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez udział w wydarzeniach sportowych.

·        Zapewnienie uczniom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki.

II.  Honorowy patronat:

·        Pan Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku

·        Pan Jarosław Zieliński - Poseł RP, Wiceminister SWiA

III. Miejsce rozgrywek:

·        Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10

IV. Organizator:

·        MUKS Stoczek 45 Białystok

15-757 Białystok ul. Łagodna, tel. 85 664 46 82, fax 85 654 00 49

·        Sędzia główny:

IA Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl          

V. Organizacja zawodów:

·        Startuja wszyscy chętni wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci urodzeni w 1997 roku i młodsi.

·        Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest w dziesięciu grupach wiekowych:

v D08 - dziewczęta do lat 8 (urodzone w roku 2009 i młodsze)

v C08 - chłopcy do lat 8 (urodzeni w roku 2009 i młodsi)

v D10 - dziewczęta do lat 10 (urodzone w roku 2007 i młodsze)

v C10 - chłopcy do lat 10 (urodzeni w roku 2007 i młodsi)

v D13 - dziewczęta do lat 13 (urodzone w roku 2004 i młodsze)

v C13 - chłopcy do lat 13 (urodzeni w roku 2004 i młodsi)

v D16 - dziewczęta do lat 16 (urodzone w roku 2001 i młodsze)

v C16 - chłopcy do lat 16 (urodzeni w roku 2001 i młodsi)

v D20 - dziewczęta do lat 20 (urodzone w roku 1997 i młodsze)

v C20 - chłopcy do lat 20 (urodzeni w roku 1997 i młodsi)

·        Klasyfikacja drużynowa obejmuje cztery kategorie:

v przedszkola

v szkoły podstawowe

v gimnazja

v szkoły ponadgimnazjalne

 

VI. System gry:

·        7 rund systemem szwajcarskim.

·        Tempo gry: po 10 minut na cała partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od poczatku partii.

·        Dziewczęta i chłopcy graja w czterech oddzielnych grupach:

v do lat 08 (urodzeni w 2009 roku i młodsi)

v do lat 10 (urodzeni w 2007 roku i młodsi)

v do lat 13 (urodzeni w 2004 roku i młodsi)

v do lat 20 (urodzeni w 1997 roku i młodsi)

·        Poczatek gry we wszystkich turniejach o godzinie 10.

·        Zapisy do turniejów:

v serwis turniejowy http://www.chessarbiter.com/turnieje.php

v poczta elektroniczna leszeg@wp.pl

v bezposrednio przed zawodami w godzinach 09-09:50

·        Szczegółowe wyniki:

v Podlaski Zwiazek Szachowy http://www.podlzwszach.net/index.php?id=wyniki      

v serwis turniejowy http://www.podlzwszach.net/index.php?id=wyniki      

VII. Program zawodów:

·        Zostanie rozegranych 8 turniejów zaliczanych do klasyfikacji końcowej w grupach:

Runda

do lat 8

do lat 10

do lat 13

do lat 20

I

24.09.2016

01.10.2016

25.09.2016

02.10.2016

II

08.10.2016

15.10.2016

09.10.2016

16.10.2016

III

29.10.2016

26.11.2016

30.10.2016

27.11.2016

IV

10.12.2016

17.12.2016

11.12.2016

18.12.2016

V

14.01.2017

21.01.2017

15.01.2017

22.01.2017

VI

11.02.2017

18.02.2017

12.02.2017

19.02.2017

VII

11.03.2017

18.03.2017

12.03.2017

19.03.2017

VIII

08.04.2017

22.04.2017

09.04.2017

23.04.2017

·        W dniu 20 maja 2017 roku o godzinie 10 nastapi uroczyste ogłoszenie wyników końcowych XXII edycji oraz wręczenie nagród pieniężnych, pucharów, medali i dyplomów.

·        W dniu 20 maja 2017 roku bezposrednio po uroczystym zakończeniu zostanie rozegrany Turniej Mistrzów.

VIII. Punktacja i ocena wyników kolejnych rund:

·        Klasyfikacja indywidualna:

v O kolejnosci zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika.

v W przypadku równej liczby punktów, u dwóch lub więcej zawodników, decyduja kolejno: sredni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, większa liczba zwycięstw.

·        Klasyfikacja drużynowa:

v O kolejnosci zajętych miejsc rozstrzyga suma punktów uzyskanych przez najlepszych reprezentantów danej szkoły (po dwóch z każdej grupy).

v W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej szkół, o kolejnosci zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

v Do klasyfikacji drużynowej przedszkoli zaliczane sa wyniki uzyskane w turniejach dziewczat i chłopców do lat 8.

v Do klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych zaliczane sa wyniki uzyskane w turniejach dziewczat i chłopców do lat 8, 10 i 13.

v Do klasyfikacji drużynowej gimnazjów i szkół podnadgimnazjalnych zaliczane sa wyniki uzyskane w turniejach dziewczat i chłopców do lat 20.

IX. Końcowa klasyfikacja ligi:

·        Klasyfikacja indywidualna:

v We wszystkich grupach prowadzi się klasyfikację łaczna dla osmiu turniejów.

v Na wynik końcowy zawodnika składa się suma szesciu najlepszych wyników.

v Dwa najgorsze rezultaty (siódmy i ósmy) sa odrzucane.

v W przypadku równej liczby punktów decyduja wyniki odrzucone (siódmy i ósmy) oraz w ostatecznosci niższa suma miejsc we wszystkich osmiu rundach

·        Klasyfikacja drużynowa:

v Do klasyfikacji końcowej zalicza się punkty uzyskane w osmiu rundach.

v W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej drużyn, o kolejnosci zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

X. Wpisowe:

·        Wpisowe od zawodnika w każdej rundzie wynosi 20 zł

XI. Nagrody indywidualne w kolejnych rundach:

·        Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej turniejów do lat 8, 10 i 13:

I - 200 zł, II - 150 zł, III - 120 zł, IV - 100 zł, V - 80 zł, VI - 60 zł, VII - 50 zł, VIII - 40 zł

·        Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej turnieju do lat 20:

I - 250 zł, II - 200 zł, III - 150 zł, IV - 100 zł, V - 80 zł, VI - 70 zł, VII - 60 zł, VIII - 50 zł

·        Nagrody pieniężne po 40 zł dla najlepszych dziewczat w turniejach do lat 8, 10, 13 i 20.

·        Dyplomy za miejsca I-VIII i najlepszych dziewczat w grupach wiekowych .

·        Wręczenie nagród przed rozpoczęciem kolejnego turnieju.

·        Jeden zawodnik otrzymuje jedna nagrodę pieniężna.

XII. Nagrody w klasyfikacji końcowej ligi:

·        Klasyfikacja indywidualna we wszystkich grupach:

v Nagrody pieniężne: I - 300 zł, II - 200 zł, III - 150 zł, IV - 120 zł, V - 100 zł, VI - 80 zł

v Puchary i medale za miejsca I-III

v Dyplomy za miejsca I-VI

·        Klasyfikacja drużynowa we wszystkich kategoriach:

v Puchary i dyplomy za miejsca I-VI

v Medale za miejsca I-III (dla trzech najlepszych zawodników ze wszystkich grup)

XIII. Turniej Mistrzów:

·        Startuje po 6 najlepszych dziewczat i po 6 chłopców w końcowej klasyfikacji grup:

v D08 - dziewczęta do lat 8

v C08 - chłopcy do lat 8

v D10 - dziewczęta do lat 10

v C10 - chłopcy do lat 10

v D13 - dziewczęta do lat 13

v C13 - chłopcy do lat 13

v D20 - dziewczęta do lat 20

v C20 - chłopcy do lat 20

·        O zakwalifikowaniu się do Turnieju Mistrzów decyduje:

v  suma punktów uzyskanych we wszystkich osmiu rundach Ligi Szkolnej;

v  udział w minimum czterech turniejach eliminacyjnych;

v  wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej - w przypadku równej liczby punktów.

·        Tempo gry - po 10 minut na cała partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od poczatku partii.

·        System gry - dwukołowy

·        Nagrody we wszystkich grupach:

v premie pieniężne: I - 200 zł, II - 150 zł, III - 100 zł, IV - 80 zł, V - 70 zł, VI - 60 zł

v puchary za I miejsca

v medale za miejsca I-III

v dyplomy dla wszystkich uczestników

XIV. Ustalenia końcowe:

·        W zawodach obowiazuja aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach. i FIDE.

·        Turnieje do lat 13 i 20 zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

·        Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja rodzice/opiekunowie.

·        Rodzice/opiekunowie zapisujac dzieci do udziału w zawodach automatycznie wyrażaja zgodę na publikację ich wizerunku.

·        Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikajacych z jego potrzeb.

·        Planowane terminy kolejnych rund moga ulec zmianom wynikajacym z aktualizacji kalendarzy PZSzach. i Podl. Zw. Szach. oraz z powodu innych wydarzeń szachowych.

·        Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

·        Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

·        Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów sa ostateczne.

/.../ Leszek Zega


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Podlaskie

Herb
WZSzach Podlaski Związek SzachowyBaza debiutów

...to encyklopedia najpopularniejszych otwarć szachowych wraz z niezliczoną ilością wariantów

debiuty, warianty

Kącik cytatów

"Pionki są duszą gry."

~Francois Philidor

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2018

Polityka prywatnści · Polityka plików cookies