użytkownik:
hasło:

zaloguj / zarejestruj (ale po co?)
Turniej Mistrzów XXII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej - Chłopcy do lat 10,
Białystok
20.05.2017
Tempo gry: 10' + 5'' na ruch

Serwis

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXII EDYCJI

SZACHOWEJ BIAŁOSTOCKIEJ LIGI SZKOLNEJ

 

I.      Cel zawodów:

·        Popularyzacja szachów wsród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie umiejętnosci gry.

·        Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez udział w wydarzeniach sportowych.

·        Zapewnienie uczniom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki.

II.  Honorowy patronat:

·        Pan Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku

·        Pan Jarosław Zieliński - Poseł RP, Wiceminister SWiA

III. Miejsce rozgrywek:

·        Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10

IV. Organizator:

·        MUKS Stoczek 45 Białystok

15-757 Białystok ul. Łagodna, tel. 85 664 46 82, fax 85 654 00 49

·        Sędzia główny:

IA Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl          

V. Organizacja zawodów:

·        Startuja wszyscy chętni wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci urodzeni w 1997 roku i młodsi.

·        Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest w dziesięciu grupach wiekowych:

v D08 - dziewczęta do lat 8 (urodzone w roku 2009 i młodsze)

v C08 - chłopcy do lat 8 (urodzeni w roku 2009 i młodsi)

v D10 - dziewczęta do lat 10 (urodzone w roku 2007 i młodsze)

v C10 - chłopcy do lat 10 (urodzeni w roku 2007 i młodsi)

v D13 - dziewczęta do lat 13 (urodzone w roku 2004 i młodsze)

v C13 - chłopcy do lat 13 (urodzeni w roku 2004 i młodsi)

v D16 - dziewczęta do lat 16 (urodzone w roku 2001 i młodsze)

v C16 - chłopcy do lat 16 (urodzeni w roku 2001 i młodsi)

v D20 - dziewczęta do lat 20 (urodzone w roku 1997 i młodsze)

v C20 - chłopcy do lat 20 (urodzeni w roku 1997 i młodsi)

·        Klasyfikacja drużynowa obejmuje cztery kategorie:

v przedszkola

v szkoły podstawowe

v gimnazja

v szkoły ponadgimnazjalne

 

VI. System gry:

·        7 rund systemem szwajcarskim.

·        Tempo gry: po 10 minut na cała partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od poczatku partii.

·        Dziewczęta i chłopcy graja w czterech oddzielnych grupach:

v do lat 08 (urodzeni w 2009 roku i młodsi)

v do lat 10 (urodzeni w 2007 roku i młodsi)

v do lat 13 (urodzeni w 2004 roku i młodsi)

v do lat 20 (urodzeni w 1997 roku i młodsi)

·        Poczatek gry we wszystkich turniejach o godzinie 10.

·        Zapisy do turniejów:

v serwis turniejowy http://www.chessarbiter.com/turnieje.php

v poczta elektroniczna leszeg@wp.pl

v bezposrednio przed zawodami w godzinach 09-09:50

·        Szczegółowe wyniki:

v Podlaski Zwiazek Szachowy http://www.podlzwszach.net/index.php?id=wyniki      

v serwis turniejowy http://www.podlzwszach.net/index.php?id=wyniki      

VII. Program zawodów:

·        Zostanie rozegranych 8 turniejów zaliczanych do klasyfikacji końcowej w grupach:

Runda

do lat 8

do lat 10

do lat 13

do lat 20

I

24.09.2016

01.10.2016

25.09.2016

02.10.2016

II

08.10.2016

15.10.2016

09.10.2016

16.10.2016

III

29.10.2016

26.11.2016

30.10.2016

27.11.2016

IV

10.12.2016

17.12.2016

11.12.2016

18.12.2016

V

14.01.2017

21.01.2017

15.01.2017

22.01.2017

VI

11.02.2017

18.02.2017

12.02.2017

19.02.2017

VII

11.03.2017

18.03.2017

12.03.2017

19.03.2017

VIII

08.04.2017

22.04.2017

09.04.2017

23.04.2017

·        W dniu 20 maja 2017 roku o godzinie 10 nastapi uroczyste ogłoszenie wyników końcowych XXII edycji oraz wręczenie nagród pieniężnych, pucharów, medali i dyplomów.

·        W dniu 20 maja 2017 roku bezposrednio po uroczystym zakończeniu zostanie rozegrany Turniej Mistrzów.

VIII. Punktacja i ocena wyników kolejnych rund:

·        Klasyfikacja indywidualna:

v O kolejnosci zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika.

v W przypadku równej liczby punktów, u dwóch lub więcej zawodników, decyduja kolejno: sredni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, większa liczba zwycięstw.

·        Klasyfikacja drużynowa:

v O kolejnosci zajętych miejsc rozstrzyga suma punktów uzyskanych przez najlepszych reprezentantów danej szkoły (po dwóch z każdej grupy).

v W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej szkół, o kolejnosci zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

v Do klasyfikacji drużynowej przedszkoli zaliczane sa wyniki uzyskane w turniejach dziewczat i chłopców do lat 8.

v Do klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych zaliczane sa wyniki uzyskane w turniejach dziewczat i chłopców do lat 8, 10 i 13.

v Do klasyfikacji drużynowej gimnazjów i szkół podnadgimnazjalnych zaliczane sa wyniki uzyskane w turniejach dziewczat i chłopców do lat 20.

IX. Końcowa klasyfikacja ligi:

·        Klasyfikacja indywidualna:

v We wszystkich grupach prowadzi się klasyfikację łaczna dla osmiu turniejów.

v Na wynik końcowy zawodnika składa się suma szesciu najlepszych wyników.

v Dwa najgorsze rezultaty (siódmy i ósmy) sa odrzucane.

v W przypadku równej liczby punktów decyduja wyniki odrzucone (siódmy i ósmy) oraz w ostatecznosci niższa suma miejsc we wszystkich osmiu rundach

·        Klasyfikacja drużynowa:

v Do klasyfikacji końcowej zalicza się punkty uzyskane w osmiu rundach.

v W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwie lub więcej drużyn, o kolejnosci zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

X. Wpisowe:

·        Wpisowe od zawodnika w każdej rundzie wynosi 20 zł

XI. Nagrody indywidualne w kolejnych rundach:

·        Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej turniejów do lat 8, 10 i 13:

I - 200 zł, II - 150 zł, III - 120 zł, IV - 100 zł, V - 80 zł, VI - 60 zł, VII - 50 zł, VIII - 40 zł

·        Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej turnieju do lat 20:

I - 250 zł, II - 200 zł, III - 150 zł, IV - 100 zł, V - 80 zł, VI - 70 zł, VII - 60 zł, VIII - 50 zł

·        Nagrody pieniężne po 40 zł dla najlepszych dziewczat w turniejach do lat 8, 10, 13 i 20.

·        Dyplomy za miejsca I-VIII i najlepszych dziewczat w grupach wiekowych .

·        Wręczenie nagród przed rozpoczęciem kolejnego turnieju.

·        Jeden zawodnik otrzymuje jedna nagrodę pieniężna.

XII. Nagrody w klasyfikacji końcowej ligi:

·        Klasyfikacja indywidualna we wszystkich grupach:

v Nagrody pieniężne: I - 300 zł, II - 200 zł, III - 150 zł, IV - 120 zł, V - 100 zł, VI - 80 zł

v Puchary i medale za miejsca I-III

v Dyplomy za miejsca I-VI

·        Klasyfikacja drużynowa we wszystkich kategoriach:

v Puchary i dyplomy za miejsca I-VI

v Medale za miejsca I-III (dla trzech najlepszych zawodników ze wszystkich grup)

XIII. Turniej Mistrzów:

·        Startuje po 6 najlepszych dziewczat i po 6 chłopców w końcowej klasyfikacji grup:

v D08 - dziewczęta do lat 8

v C08 - chłopcy do lat 8

v D10 - dziewczęta do lat 10

v C10 - chłopcy do lat 10

v D13 - dziewczęta do lat 13

v C13 - chłopcy do lat 13

v D20 - dziewczęta do lat 20

v C20 - chłopcy do lat 20

·        O zakwalifikowaniu się do Turnieju Mistrzów decyduje:

v  suma punktów uzyskanych we wszystkich osmiu rundach Ligi Szkolnej;

v  udział w minimum czterech turniejach eliminacyjnych;

v  wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej - w przypadku równej liczby punktów.

·        Tempo gry - po 10 minut na cała partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od poczatku partii.

·        System gry - dwukołowy

·        Nagrody we wszystkich grupach:

v premie pieniężne: I - 200 zł, II - 150 zł, III - 100 zł, IV - 80 zł, V - 70 zł, VI - 60 zł

v puchary za I miejsca

v medale za miejsca I-III

v dyplomy dla wszystkich uczestników

XIV. Ustalenia końcowe:

·        W zawodach obowiazuja aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach. i FIDE.

·        Turnieje do lat 13 i 20 zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

·        Opiekę wychowawcza podczas zawodów sprawuja rodzice/opiekunowie.

·        Rodzice/opiekunowie zapisujac dzieci do udziału w zawodach automatycznie wyrażaja zgodę na publikację ich wizerunku.

·        Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikajacych z jego potrzeb.

·        Planowane terminy kolejnych rund moga ulec zmianom wynikajacym z aktualizacji kalendarzy PZSzach. i Podl. Zw. Szach. oraz z powodu innych wydarzeń szachowych.

·        Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

·        Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

·        Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów sa ostateczne.

/.../ Leszek Zega


Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.
  • Baza komunikatów

woj. Podlaskie

Herb
WZSzach Podlaski Związek Szachowy


Baza zawodników

...to zbiór aktywnych szachistów z całej Polski pozwalający na przeglądanie ich statystyk rankingowych, debiutowych czy turniejowych

baza klubów, szukaj gracza

Kącik cytatów

"Szachy są jak piękna kochanka, do której ciągle chcemy wracać, bez względu na to, ile razy nas porzucała."

~Bent Larsen

Partnerzy


stat4u © Katalog Baz Szachowych
Piotr Szumilas 2011-2016

Polityka plików cookies