Wrocław, 07.11.2019

OŚWIADCZENIE

Z uwagi na coraz częstsze zgłoszenia żądań usuwania danych osobowych ze strony KatalogBazSzachowych.pl w oparciu o Artykuł 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także kwestionowanie zgodności z prawem przetwarzania danych na stronie zawartego w Artykule 6 - portal KatalogBazSzachowych.pl zawiesza swoją działalność.

Usuwanie danych osobowych, a także partii, przeczy idei tworzenia portalu katalogującego statystyki polskich szachistów. Cały projekt przestaje mieć sens z każdym nowym żądaniem wymazania danych. O ile prośby usunięcia danych wysyłane przez zawodników nieaktywnych, niechcących być kojarzonych z szachami można racjonalnie uargumentować, o tyle żądania od arcymistrzów, działaczy czy redaktorów szachowych wydają się przeczyć chęci promocji szachów. Otrzymywanie roszczeń od tych osób było dodatkowo deprymujące, gdy okazywało się, że na zagranicznych serwisach wszystkie te informacje są publicznie dostępne. Poprzez jakiekolwiek ograniczanie dostępności partii czy statystyk cierpi całe środowisko polskich szachów, zaś praca wielu popularyzatorów królewskiej gry jest utrudniona. Niska medialność sportu jest dodatkowo pogłębiana przez zmniejszanie dostępności dla kibiców. Co więcej, osoby których partie wciąż pozostają widoczne w portalu mogą czuć się poszkodowane, gdyż w ewentualnych przygotowaniach debiutowych są na straconej pozycji w starciu z osobami, które partie kazały usunąć.

Publikowanie partii oraz statystyk zawodniczych miało na celu popularyzację szachów w Polsce. Sam od kilku lat jestem już nieaktywnym zawodnikiem, więc wspomniane bazy nie były nawet przez mnie wykorzystywane w celach treningowych. Jeżeli ktoś poczuł się urażony, że jego dane i statystyki były publicznie widoczne, to z tego miejsca chciałbym go przeprosić. Jeśli ktoś w tym momencie czuje się rozczarowany, że KatalogBazSzachowych.pl kończy swoją działalność - również przepraszam. Wiem, że strona cieszyła się sporym zainteresowaniem i była chętnie odwiedzana przez polskich szachistów. W czasie większych turniejów lub lig liczba dziennych odsłon przekraczała nawet 10 000. Mam nadzieję, że osoby zainteresowane bazami szachowymi znajdą substytut Katalogu Baz Szachowych w postaci zagranicznych serwisów bądź innych komercyjnych rozwiązań.

Katalog Baz Szachowych był tylko hobbystycznym projektem jednej osoby. Ostatnie 8 lat to ciągłe ulepszanie i usprawnianie strony, a także regularne aktualizowanie baz partii, turniejów, zawodników oraz klubów. Setki godzin spędzonych w celu dostarczania baz szachowych dostępnych dla wszystkich za darmo, bez kont premium czy płatnej subskrypcji. O ile cały ten wysiłek i poświęcanie swojego wolnego czasu na aspekty techniczne prowadzenia strony były jeszcze do zaakceptowania, o tyle naruszanie cudzych interesów i ciągłe odbieranie próśb o usuwanie danych nie są już możliwe do tolerowania. Portal stał się ofiarą swojego własnego sukcesu i wraz ze wzrostem popularności rosła liczba kolejnych żądań.

Mam jednak nadzieję, że idea tworzenia ogólnodostępnych baz szachowych nie zniknie całkowicie. Z tego miejsca chciałbym zachęcić władze związków wojewódzkich lub PZSzachu aby spróbowały wypełnić lukę po Katalogu Baz Szachowych w postaci szeroko pojętego ogólnopolskiego zbioru partii, gdyż zainteresowanie wśród społeczności jest spore. Wystarczyłoby choćby nawet rozszerzenie funkcjonalności Centralnego Rejestru PZSzach. Na pewno organizacji zrzeszającej dziesiątki tysięcy ludzi jest łatwiej o egzekwowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych, bądź opłacanie ewentualnych konsultacji prawniczych, niż ma to miejsce w przypadku pojedynczej osoby fizycznej.

Na zakończenie chciałbym podziękować osobom, które ciepłym słowem wspierały mnie w budowaniu tej strony. Osobom, które dosyłały partie, zgłaszały ich niepoprawność lub w inny sposób informowały o błędach na stronie. Wszystkich zainteresowanych kontaktem zachęcam do wysyłania wiadomości na kontakt@katalogbazszachowych.pl.


Piotr Szumilas